Další činnosti
Nutriční terapeut PDF Tisk Email
Napsal uživatel DS Úvaly   

NUTRIČNÍ TERAPEUT

 

V Domově seniorů Úvaly zajišťuje nutriční terapeut nutriční péči ve spolupráci s obvodním lékařem a s lékařkou z nutriční ambulance.

 

 • Provádí nutriční screening u každého nově příchozího uživatele. Nutriční screening pomáhá určit skutečný stav výživy nového uživatele.
 • Při sestavování jídelníčku se zaměřuje zejména na jeho vyváženost a pestrost.
 • V případě potřeby sestavuje individuální jídelní lístek dle zdravotního stavu uživatele.
 • Zlepšuje kvalitu receptur, zpracovává a doplňuje nové receptury.
 • Namátkově zjišťuje názor uživatele na stravu.
 • Jídelní lístek sestavuje s vedoucí kuchařkou a skladnicí domova.
 • Připravuje přednášky pro uživatele, ve kterých vysvětluje, informuje a předává nové informace a zajímavosti z oblasti výživy.
 • Poskytuje odborné informace v souladu se svou odbornou způsobilostí. Vede potřebnou dokumentaci, provádí edukaci uživatele, případně i jeho rodiny.

 

Nutriční terapeut může sestavovat bez odborného dohledu, na základě indikace lékaře, individuální jídelní plány, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet.

Aktualizováno Čtvrtek, 10 Duben 2014 22:32
 
Odborná praxe, stáže PDF Tisk Email
Napsal uživatel DS Úvaly   

Odborná praxe, stáže

 

Naše zařízení umožňuje absolvování odborné praxe:

 

Studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol se sociálním zaměřením a účastníkům kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách pod dohledem pověřeného pracovníka:

 • seznámení s pracovištěm, poskytovanými službami, posláním a cíli, strukturou organizace apod.
 • vedení dokumentace, administrativními úkony, sociální šetření
 • komunikace s klienty, kteří trpí onemocněním demence
 • seznámení se standardy kvality sociálních služeb
 • volnočasové aktivity pro seniory

Kontaktní osoba: ředitelka zařízení

 

Studentům vyšších zdravotnických škol pod dohledem zkušených všeobecných sester s registrací podle zákona č. 96/2004 Sb.

V oboru geriatrie provádí studentky následující odborné zdravotnické výkony:

 • aplikace intramuskulární injekce, měření krevního tlaku, pulsu, dechu
 • převaz rány
 • aplikace inzulinu inzulinovým perem, odběr krve, vyšetření glikémie
 • příprava a podávání léků per os
 • polohování imobilních klientů, komunikace s klienty s hendikepem
 • provádění ošetřovatelské rehabilitace

Kontaktní osoba: ředitelka zařízení

 

 
Základní poradenství PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   

 

Sociálně právní poradenství

Domov seniorů Úvaly poskytuje základní sociální poradenství v těchto oblastech: Sociální pracovnice Domova seniorů Úvaly poskytují uživatelům a zájemcům o službu základní sociální poradenství v oblasti výběru vhodného druhu sociální služby podle jejich potřeb a o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení.

· Zde naleznete informace o různých poskytovatelích sociálních služeb: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/

 • poskytujeme uživatelům potřebné informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení
 • poskytujeme informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách sociální péče a o  dávkách pomoci v hmotné nouzi
 • poskytujeme informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
 • poskytujeme informace o možnostech podpory členů rodiny, v případech, kdy se podílejí na péči o osobu.

V rámci sociálního poradenství můžeme dále nabídnout:

 • poradenství, které se týká oblasti problematiky s inkontinencí
 • ohledně výběru vhodných kompenzačních pomůcek
 • nabízíme též k zapůjčení některé kompenzační pomůcky

 

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

Půjčování kompenzačních pomůcek má v DS Úvaly na starosti rehabilitační sestra, pí Křelinová Alena, která Vám ráda poradí a nabídne k zapůjčení vhodnou kompenzační pomůcku.

Každou středu, dopoledne od 8:00 - 11:00h, a odpoledne od 13:00 - 15:00h.V případě zájmu si je třeba sjednat schůzku, což lze na telefonním čísle: 739 633 529

CENÍK   (Platný od 1.1.2012)

Toaletní křeslo: 10,-/den         300,-/měsíc

Toaletní křeslo na kolečkách:                        10,-/den         300,-/měsíc

Francouzská a vycházková hůl:                       1,-/den           30,-/měsíc

Chodítko skládací - čtyřkolka:                       10,-/den         300,-/měsíc

Žebřík k lůžku:                                               2,-/den           60,-/měsíc

Berle:                                                             1,-/den           30,-/měsíc

Biolampa:                                                     25,-/den         750,-/měsíc

Kompletní postel:                                          1.000,-

Lůžko a matrace:                                          20,-/den          600,-/měsíc

Postranice:                                                   10,-/den          300,-/měsíc

Hrazda:                                                         10,-/den          300,-/měsíc

Hrazdička:                                                     10,-/den          300,-/měsíc

Antidekubit. podl. nafukov. s pulsátorem:    30,-/den          900,-/měsíc

Hrazda k posteli:                                           15,-/den          450,-/měsíc

 

Další odkazy:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1295273785326_3

(zde naleznete informace o různých poskytovatelích sociálních služeb)

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblast/senior–databaze-volnych-mist/

(zde naleznete databázi volných míst v sociálních službách pro seniory)

 

Aktualizováno Čtvrtek, 10 Duben 2014 22:29
 
Vaření pro ostatní strávníky PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   

Příprava stravy pro ostatní strávníky je v Domově seniorů Úvaly provozována na základě živnostenského oprávnění.

Skladba jídelníčku odpovídá základním požadavkům pro úpravu stravy, zejména seniorům. Individuálně lze dohodnout své požadavky v kanceláři hospodářky a pokud to bude v našich silách, rádi vyhovíme. Zde je možno nahlédnout do jídelníčku, který je k dispozici každému strávníkovi.

Objednávky se uskutečňují nejpozději předcházející den do 9 hodin a v případě sobot, nedělí a svátků v den, který tomuto dni předchází. Platby za odebranou stravu se provádí zálohově na Vámi zvolené období v kanceláři pokladny, kde se také provádí přihlašování a odhlašování stravy.

Pokladní hodiny jsou určeny na pokladní dny, pondělí a pátek 9:30 - 11:30 hodin. V případě nepřítomnosti pracovnice pokladny je stanoven zástup a změna je vyvěšena na dveřích této kanceláře.

Ceny za stravu jsou smluvní a včetně daně z přidané hodnoty. V ceně oběda je polévka a hlavní jídlo s přílohou, v ceně večeře je hlavní jídlo s přílohou dle aktuální nabídky. Kompot a salát jsou v ceně hlavního jídla, pokud jsou uvedeny v nabídce. Každý čtvrtek je součástí oběda moučník, který je také v ceně.

 

CENA OBĚDA:  64,- Kč

CENA VEČEŘE:  49,- Kč

 

S veškerými dotazy je možno se obrátit na pí Kristýnu Formánkovou, DiS, nutriční terapeutku, která je Vám k dispozici na telefonu 281 980 922 nebo emailové adrese: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

Aktualizováno Úterý, 24 Listopad 2015 10:29
 
Dobrovolnictví PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   

 

Dobrovolnictví v Domově seniorů Úvaly

 

Vážení přátelé, studenti, příbuzní - návštěvníci našich webových stránek,

máte zájem zpříjemnit život seniorům v Domově seniorů Úvaly? Znáte některé z našich uživatelů ze sousedství či dětství? Zajímá Vás problematika seniorů?Pohybujete se v oblasti sociální práce? Jste rádi užiteční? Nebo je Vaší motivací získání nových či profesních zkušeností?

Pokud chcete strávit volný čas s našimi uživateli a být jim nápomocni při každodenních úkonech, podílet se na naplňování jejich potřeb a stát se jejich společníky při vycházkách, hovorech či zábavě, obraťte se:

 

Na koordinátorku dobrovolnictví:

Telefonní číslo: 281 980 922

Mobilní telefon: 731 655 413

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Je možné se domluvit jak na pravidelné spolupráci zaštítěné Smlouvou o dobrovolnické činnosti, tak na příležitostných návštěvách dle Vašeho uvážení.

 

Dobrovolnictví je činnost:

 

 • vykonávaná na základě vlastního rozhodnutí
 • vykonávaná nezištně, tj. bez nároku na odměnu
 • vedoucí ku prospěchu třetí osoby
 • vykonávaná ve volném čase, vedle jiné činnosti

 

Dobrovolník, který pracuje s uživateli Domova seniorů Úvaly, je osobou, která bez nároku na finanční odměnu věnuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch uživatelů služeb.

Dobrovolník přistupuje k uživatelům s respektem, zachovává jejich práva a důstojnost. S uživateli jedná individuálně dle jejich potřeb. Podporuje soběstačnost uživatelů a aktivuje ho při dosažení osobních cílů.

Veškerá činnost dobrovolníka musí být v souladu s platnými metodickými pokyny a Etickým kodexem pracovníků Domova seniorů Úvaly.

Dobrovolník je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích uživatele a všech dalších skutečnostech, které se v souvislosti s výkonem své dobrovolnické činnosti dozví, a to i po ukončení své dobrovolnické činnosti v Domově seniorů Úvaly. Dále se zavazuje k ochraně zájmů a dobrého jména Domova seniorů Úvaly.

 

Aktualizováno Neděle, 06 Duben 2014 21:39