Odlehčovací služby


Terénní PDF Tisk Email
Napsal uživatel DS Úvaly   

Terénní odlehčovací služba je určena seniorům, o které je pečováno v domácím prostředí. Tyto služby mají odlehčit pečujícím osobám v každodenní péči o seniora, dopřát jim nezbytný odpočinek nebo prostor pro vyřízení osobních záležitostí. Tyto služby jsou poskytovány odborným personálem DS v místě bydliště seniora. Možnost poradenství v oblasti péče o seniora (inkontinentní pomůcky atd.)

Dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách § 44 je tato služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a je o ně pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při osobní hygieně

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištní stravy

 • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • sociálně terapeutická činnost

 • pomoc při uplatnění práv

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

 

Kapacita: 2

Místo poskytování: Úvaly a blízké okolí

Čas poskytování: PO - PÁ: 7:00- 16:00

 

V současné době nejsme schopni z kapacitních důvodů tuto službu poskytovat.

Aktualizováno Středa, 20 Prosinec 2017 16:32
 
Ambulantní PDF Tisk Email
Napsal uživatel DS Úvaly   

 

Ambulantní odlehčovací služba je určena seniorům, o které je pečováno v domácím prostředí. Tyto služby mají odlehčit pečujícím osobám v každodenní péči o seniora, dopřát jim nezbytný odpočinek nebo prostor pro vyřízení osobních záležitostí. Ambulatní odlehčovací služba nabízí možnost, že bude o seniora postaráno na přechodnou dobu např. několik hodin i vícekrát v týdnu, tuto službu může pečující rodina využít krátkodobě pravidelně, ale i jednorázově.

Dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách § 44 je tato služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a je o ně pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při osobní hygieně

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištní stravy

 • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • sociálně terapeutická činnost

 • pomoc při uplatnění práv

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Kapacita: 3

Místo poskytování: Domov seniorů Úvaly

Čas poskytování: PO - PÁ 7:00-16:00 hodin

 

Úhrada za poskytování ambulantních služeb, vč. stravování, se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Aktualizováno Středa, 15 Leden 2014 13:23
 
Pobytová PDF Tisk Email
Napsal uživatel DS Úvaly   

Tato služba je určena seniorům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím nezbytný odpočinek nebo zajistit péči o seniora např. v době hospitalizace pečujícího.
Dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách § 44 je tato služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a je o ně pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při osobní hygieně

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištní stravy

 • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • sociálně terapeutická činnost

 • pomoc při uplatnění práv

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Služba je poskytována na dobu od 1 týdne až na 3 měsíce (dle §44 zák.108/2006 Sb.). Uživatelům této služby je poskytováno ubytování, strava a služby sociálně zdravotní péče. Také nadstandardní (fakultativní) služby.

 

Kapacita: 4

Podání žádosti o odlehčovací službu se v DS řídí podobnými pravidly jako pro celoroční pobyt. Jednání se zájemcem o službu a podání žádosti je však individálně přizpůsobeno žadateli (dle časových možností atd.).

Aktualizováno Středa, 15 Leden 2014 13:23