Ambulantní PDF Tisk Email
Napsal uživatel DS Úvaly   

 

Ambulantní odlehčovací služba je určena seniorům, o které je pečováno v domácím prostředí. Tyto služby mají odlehčit pečujícím osobám v každodenní péči o seniora, dopřát jim nezbytný odpočinek nebo prostor pro vyřízení osobních záležitostí. Ambulatní odlehčovací služba nabízí možnost, že bude o seniora postaráno na přechodnou dobu např. několik hodin i vícekrát v týdnu, tuto službu může pečující rodina využít krátkodobě pravidelně, ale i jednorázově.

Dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách § 44 je tato služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a je o ně pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

  • pomoc při osobní hygieně

  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištní stravy

  • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • sociálně terapeutická činnost

  • pomoc při uplatnění práv

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Kapacita: 3

Místo poskytování: Domov seniorů Úvaly

Čas poskytování: PO - PÁ 7:00-16:00 hodin

 

Úhrada za poskytování ambulantních služeb, vč. stravování, se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Aktualizováno Středa, 15 Leden 2014 13:23