Terénní PDF Tisk Email
Napsal uživatel DS Úvaly   

Terénní odlehčovací služba je určena seniorům, o které je pečováno v domácím prostředí. Tyto služby mají odlehčit pečujícím osobám v každodenní péči o seniora, dopřát jim nezbytný odpočinek nebo prostor pro vyřízení osobních záležitostí. Tyto služby jsou poskytovány odborným personálem DS v místě bydliště seniora. Možnost poradenství v oblasti péče o seniora (inkontinentní pomůcky atd.)

Dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách § 44 je tato služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a je o ně pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

  • pomoc při osobní hygieně

  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištní stravy

  • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • sociálně terapeutická činnost

  • pomoc při uplatnění práv

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

 

Kapacita: 2

Místo poskytování: Úvaly a blízké okolí

Čas poskytování: PO - PÁ: 7:00- 16:00

 

V současné době nejsme schopni z kapacitních důvodů tuto službu poskytovat.

Aktualizováno Středa, 20 Prosinec 2017 16:32