Pracovní příležitosti a praxe

volná pracovní místa

                     Inzerat-pracovnik-v-socialnich-sluzbach_page-0001.jpg                          Snimek-obrazovky-2022-05-12-v-16-02-31-1.png 


ODBORNé PRAXE, STÁŽE

 
Naše zařízení umožňuje absolvování odborné praxe:
 
studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol se sociálním zaměřením a účastníkům kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách pod dohledem pověřeného pracovníka:
 • seznámení s pracovištěm, poskytovanými službami, posláním a cíli, strukturou organizace apod.
 • vedení dokumentace, administrativními úkony, sociální šetření
 • komunikace s klienty, kteří trpí onemocněním demence
 • seznámení se standardy kvality sociálních služeb
 • volnočasové aktivity pro seniory

studentům vyšších zdravotnických škol pod dohledem zkušených všeobecných sester s registrací podle zákona č. 96/2004 Sb. - v oboru geriatrie provádí studentky následující odborné zdravotnické výkony:
 
 • aplikace intramuskulární injekce, měření krevního tlaku, pulsu, dechu
 • převaz rány
 • aplikace inzulinu inzulinovým perem, odběr krve, vyšetření glikémie
 • příprava a podávání léků per os
 • polohování imobilních klientů, komunikace s klienty s hendikepem
 • provádění ošetřovatelské rehabilitace


Dobrovolnictví


Máte zájem zpříjemnit život seniorům v Domově seniorů Úvaly? Znáte některé z našich uživatelů ze sousedství či dětství? Zajímá Vás problematika seniorů?Pohybujete se v oblasti sociální práce? Jste rádi užiteční? Nebo je Vaší motivací získání nových či profesních zkušeností?

Pokud chcete strávit volný čas s našimi uživateli a být jim nápomocni při každodenních úkonech, podílet se na naplňování jejich potřeb a stát se jejich společníky při vycházkách, hovorech či zábavě, staňte se naším dobrovolníkem.
Je možné se domluvit jak na pravidelné spolupráci zaštítěné Smlouvou o dobrovolnické činnosti, tak na příležitostných návštěvách dle Vašeho uvážení.

Dobrovolnictví je činnost:
 • vykonávaná na základě vlastního rozhodnutí
 • vykonávaná nezištně, tj. bez nároku na odměnu
 • vedoucí ku prospěchu třetí osoby
 • vykonávaná ve volném čase, vedle jiné činnosti

Dobrovolník, který pracuje s uživateli Domova seniorů Úvaly, je osobou, která bez nároku na finanční odměnu věnuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch uživatelů služeb.

Dobrovolník přistupuje k uživatelům s respektem, zachovává jejich práva a důstojnost. S uživateli jedná individuálně dle jejich potřeb. Podporuje soběstačnost uživatelů a aktivuje ho při dosažení osobních cílů.

Veškerá činnost dobrovolníka musí být v souladu s platnými metodickými pokyny a Etickým kodexem pracovníků Domova seniorů Úvaly.

Dobrovolník je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích uživatele a všech dalších skutečnostech, které se v souvislosti s výkonem své dobrovolnické činnosti dozví, a to i po ukončení své dobrovolnické činnosti v Domově seniorů Úvaly. Dále se zavazuje k ochraně zájmů a dobrého jména Domova seniorů Úvaly.


 

kontaktní osoba pro zájemce o volná místa, praxe a stáže

Ředitelka
Bc. Zdenka Jordánová, DiS.

Koordinátorka dobrovolníků

Asistentka ředitelky - sociální pracovnice
Bc. Klára Plačková