Návštěvy v DS Úvaly

04. 12. 2020

ZÁKAZ NÁVŠTĚV PLATÍ PO CELOU DOBU NOUZOVÉHO STAVU

Na základě usnesení Vlády ČR jsou stanoveny určité podmínky, za jakých je možné návštěvu povolit:

  • každá návštěva se musí podrobit POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, s negativním výsledkem (nevztahuje se na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem) a doloží o tom doklad
  • osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
  • osoba, která má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Momentálně nejsme schopni zajistit naším zdravotnickým personálem testování přímo v Domově seniorů Úvaly!!!

 

Preventivní opatření a podmínky návštěv:

  • návštěvy jsou možné POUZE na základě rezervace termínu v našem rezervačním systému NÁVŠTĚV (Rozvrh pro Návštěvy - https://www.supersaas.cz/schedule/dsuvaly/Návštěv)
  • ke klientovi může přijít pouze JEDNA osoba starší 18 let,
  • návštěva bude probíhat ve vyhrazené místnosti po dobu maximálně 20 minut,
  • klienty trvale upoutané na lůžko je možné navštívit každý den dle rozvrhu v objednávkovém systému, nejdéle však do 14:30 hodin,
  • při vstupu si každý vydezinfikuje ruce a vyplní tzv. bezinfekčnost, každému bude změřena teplota, ten kdo bude mít teplotu 37,0˚C musí neprodleně opustit areál DS,
  • návštěva bude mít po celou dobu návštěvy nasazenou vlastní ochranou pomůcku dýchacích cest a to minimálně respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

 

Žádáme Vás v zájmu ochrany zdraví všech osob v DS Úvaly o respektování uvedených opatření. V případě jakéhokoliv porušení výše zmíněných opatření bude návštěva ukončena a opustí neprodleně areál DS Úvaly.

 

Nejbližší odběrová místa:

Český Brod - Nemocnice Český Brod, Žižkova 282, 282 01, Český Brod, Po – Pá: 06:00 – 14:00

Říčany - Nemocnice AGEL Říčany a.s., Smiřických 315/26, Říčany 251 01, Po – Pá: 8:00 – 12:00

Odběrové místo POC testy:

Nemocnice Hořovice – odkaz https://altoa.cz/antigenni-test 

Poliklinika AGEL – odkaz https://www.agellab.cz/odberovamistacovid/stredocesky#office-praha-covid