Návštěvy v DS Úvaly

22. 06. 2021

Návštěvy v DS Úvaly od 22. 6. 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, ze dne 7. 6. 2021 jsou stanoveny určité podmínky, za jakých je možné návštěvu povolit. 

  1. Prodělání onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.
  2. RT-PCR test s negativním výsledkem, max. 7 dní starý.
  3. POC antigenní test s negativním výsledkem, max. 72 hodin starý. 
  4. Předložení certifikátu o aplikaci očkování proti onemocnění covid-19.

Toto mimořádné opatření naleznete v příloze níže.

 Momentálně nejsme schopni zajistit naším zdravotnickým personálem testování přímo v Domově seniorů Úvaly!!!

 Preventivní opatření a podmínky návštěv:

  1. návštěvy jsou možné POUZE na základě rezervace termínu v našem rezervačním systému NÁVŠTĚV https://www.supersaas.cz/schedule/dsuvaly/Návštěvy 
  2. ke klientovi můžou přijít DVĚ osoby, v případě návštěvy ve veřejných prostorách, nebo venku
  3. na pokoji bude možné navštívit jen klienta trvale upoutaného na lůžko a návštěva bude umožněna pouze JEDNÉ osobě,
  4. návštěva bude probíhat ve vyhrazené místnosti, nebo venku po dobu maximálně 30 minut,
  5. při vstupu si každý vydezinfikuje ruce a vyplní tzv. bezinfekčnost, každému bude změřena teplota, ten kdo bude mít teplotu 37,0˚C musí neprodleně opustit areál DS,
  6. návštěva bude mít po celou dobu návštěvy nasazenou vlastní ochranou pomůcku dýchacích cest a to minimálně respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

 Žádáme Vás v zájmu ochrany zdraví všech osob v DS Úvaly o respektování uvedených opatření. V případě jakéhokoliv porušení výše zmíněných opatření bude návštěva ukončena a opustí neprodleně areál DS Úvaly.

 

 



 

Dokumenty ke stažení