Návštěvy v DS Úvaly

04. 12. 2020

29.12. - 22. 1. 2021

ZÁKAZ NÁVŠTĚV PLATÍ PO CELOU DOBU NOUZOVÉHO STAVU, TEDY DO 23. 12. 2020


Na základě usnesení Vlády ČR č. 1264 ze dne 30. 11. 2020 jsou stanoveny určité podmínky, za jakých je možné návštěvu povolit:

 • každá návštěva se musí podrobit POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, s negativním výsledkem (nevztahuje se na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem) a doloží o tom doklad
 • osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
 • návštěvy pro ležící klienty v tuto dobu nejsou možné. Ostatní návštěvníky prosíme, aby zvážili svou návštěvu, pokud doposud nákazu neprodělali, z důvodu výskytu COVID 19 v našem domově.
   

Momentálně nejsme schopni zajistit naším zdravotnickým personálem testování přímo v Domově seniorů Úvaly!!!

 

Preventivní opatření a podmínky návštěv:

 • návštěvy jsou možné POUZE na základě rezervace termínu v našem rezervačním systému NÁVŠTĚV (Rozvrh pro Návštěvy (supersaas.cz)),
 • ke klientovi může přijít pouze JEDNA osoba starší 18 let,
 • návštěva bude probíhat ve vyhrazené místnosti po dobu maximálně 20 minut,
 • klienty trvale upoutané na lůžko je možné navštívit každý den dle rozvrhu v objednávkovém systému, nejdéle však do 14:30 hodin,
 • při vstupu si každý vydezinfikuje ruce a vyplní tzv. bezinfekčnost, každému bude změřena teplota, ten kdo bude mít teplotu 37,0˚C musí neprodleně opustit areál DS,
 • návštěva bude mít po celou dobu návštěvy nasazenou vlastní ochranou pomůcku dýchacích cest a to minimálně respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

 

Žádáme Vás v zájmu ochrany zdraví všech osob v DS Úvaly o respektování uvedených opatření. V případě jakéhokoliv porušení výše zmíněných opatření bude návštěva ukončena a opustí neprodleně areál DS Úvaly.

 

Nejbližší odběrová místa:

Český Brod - Nemocnice Český Brod, Žižkova 282, 282 01, Český Brod, Po – Pá: 06:00 – 14:00

Říčany - Nemocnice AGEL Říčany a.s., Smiřických 315/26, Říčany 251 01, Po – Pá: 8:00 – 12:00

Odběrové místo POC testy:

Nemocnice Hořovice – odkaz https://altoa.cz/antigenni-test 

Poliklinika AGEL – odkaz https://www.agellab.cz/odberovamistacovid/stredocesky#office-praha-covid