Režim návštěv v Domově seniorů Úvaly, p.s.s., od 21.9.2020

21. 09. 2020

S platností od 21. 9. 2020 jsme pro Vás vytvořili rezervační systém NÁVŠTĚV. Podrobný návod k registraci a následné rezervaci termínu najdete na webových stránkách v sekci Dokumenty.  

Nadále Vás prosíme, abyste dbaly všech již dříve doručených opatření v zájmu zachování příznivé epidemiologické situace v zařízení.

Prosím sledujte pravidelně naše webové stránky, při zhoršení situace budeme nuceni zavést přísnější opatření okamžitě.

Návštěvní dny jsou stanoveny následovně:

Pondělí

13:30 - 15:30 hod.

vyhrazeno pro chodící klienty

Středa

14:00 - 17:00 hod.

vyhrazeno pro chodící klienty

Čtvrtek

13:30 - 15:30 hod.

vyhrazeno pro chodící klienty

Sobota – 1x za 14 dní

13:30 - 15:30 hod.

vyhrazeno POUZE pro ležící klienty


  Při splnění níže uvedených podmínek. 

 • Hlavní vstup je uzavřen, návštěva počká na výzvu recepce ke vstupu. Vstup do zařízení je regulován recepcí. Před zařízením je nutné dodržet bezpečné rozestupy.
 • Každá návštěva při příchodu na recepci odevzdá či vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Dokument k dispozici zde.
 • Pokud přichází na návštěvu dítě nebo osoba s omezenou svéprávností, vyplní čestné prohlášení zákonný zástupce.
 • Každá návštěva podstoupí změření TT, pokud bude teplota vyšší než 37, 0° C NEBUDE návštěva umožněna.
 • Návštěva musí mít návleky, čistou a suchou ústenku, při vstupu do zařízení a odchodu návštěva použije dezinfekci na ruce.
 • U mobilních klientů je nutné návštěvy realizovat mimo pokoj na vyhrazených místech, informace předá službu konající personál. Je možné po dobu návštěv vzít klienta na zahradu či na jiné volné prostranství (procházka). Prosíme nebrat klienty mezi větší skupiny osob bez příbuzenského vztahu.
 • U jednoho klienta může být POUZE JEDNA návštěva max. 2 osob po dobu 60 minut denně. Ve výjimečných případech může pouze ředitelka povolit výjimku (např. podpora a doprovod návštěvníka).
 • Všechny návštěvy musí být ukončeny v určený čas, aby mohlo dojít k bezpečnému odchodu a dezinfekci prostor.
 • Donesený balíček musí projít dezinfekcí obalu – případně pomůže zajistit pracovnice recepce.
 • Ředitelka si vymezuje právo zpřísnit opatření, pakliže dojde ke změně epidemiologické situace, nebo nerespektování pokynů a ochrany seniorů návštěvami.
 • Jsme připraveni plán aktualizovat při jakékoliv změně ve vývoji. 

 

Nové nařízení:

 • Návštěvy jsou pouze na objednání přes rezervační systém. V případě, že si někdo nebude vědět rady s rezervačním systémem NÁVŠTĚV, může se obrátit na sociální úsek, kde mu personál velice rád poradí. 
 • Návštěva je POVINNA dodržovat nařízení domova. Po celou dobu návštěvy bude mít klient i návštěva nasazené roušky!!! V případě, že tak neučiní, bude návštěva vyzvána k jejímu ukončení a opuštění areálu DS Úvaly!
 • Návštěvy u mobilních klientů budou probíhat převážně ve venkovních prostorách domova. V případě nepříznivého počasí bude možné využít společenskou místnost v domově.  
 • Návštěvy u imobilních klientů budou možné 1x za 14 dní, dle rezervačního systému NÁVŠTĚV. 


V  Úvalech 17. 9. 2020    Bc. Zdenka Jordánová, ředitelka