Režim návštěv v Domově seniorů Úvaly, p.s.s. od 7. 7. 2020

07. 07. 2020
Prosíme návštěvy, aby dbaly všech již dříve doručených opatření v zájmu zachování příznivé epidemiologické situace v zařízení.
Prosím sledujte pravidelně naše webové stránky, při zhoršení situace budeme nuceni zavést přísnější opatření okamžitě.
Návštěvy jsou povoleny od 7. 7. 2020
Středa 14.00 až 17. 00
Sobota 13.00 až 15. 30

 
Při splnění níže uvedených podmínek.
 • Hlavní vstup je uzavřen, návštěva počká na výzvu recepce ke vstupu. Vstup do zařízení je regulován recepcí. Před zařízením je nutné dodržet bezpečné rozestupy.
 • Každá návštěva při příchodu na recepci odevzdá či vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Dokument k dispozici zde.
 • Pokud přichází na návštěvu dítě nebo osoba s omezenou svéprávností, vyplní čestné prohlášení zákonný zástupce.
 • Každá návštěva podstoupí změření TT, pokud bude teplota vyšší než 37, 0° C NEBUDE návštěva umožněna.
 • Návštěva musí mít návleky, čistou a suchou ústenku, při vstupu do zařízení a odchodu návštěva použije dezinfekci na ruce.
 • U mobilních klientů je nutné návštěvy realizovat mimo pokoj na vyhrazených místech, informace předá službu konající personál. Je možné po dobu návštěv vzít klienta na zahradu či na jiné volné prostranství (procházka). Prosíme nebrat klienty mezi větší skupiny osob bez příbuzenského vztahu.
 • U jednoho klienta může být POUZE JEDNA návštěva max. 2 osob po dobu 60 minut denně. Ve výjimečných případech může pouze ředitelka povolit výjimku (např. podpora a doprovod návštěvníka).
 • Všechny návštěvy musí být ukončeny v určený čas, aby mohlo dojít k bezpečnému odchodu a dezinfekci prostor.
 • Donesený balíček musí projít dezinfekcí obalu – případně pomůže zajistit pracovnice recepce.
 • Ředitelka si vymezuje právo zpřísnit opatření, pakliže dojde ke změně epidemiologické situace, nebo nerespektování pokynů a ochrany seniorů návštěvami.
 •  Jsme připraveni plán aktualizovat při jakékoliv změně ve vývoji. 
 •           
 • V  Úvalech 3. 7. 2020    Bc. Zdenka Jordánová, ředitelka