Zvýšení úhrad za ubytování a stravu

01. 01. 2020
celoroční pobytová služba
Od 1. 1. 2020 dojde ke zvýšení úhrady za ubytování a stravu - celoroční pobytová služba. Podrobné informace najdete v kategorii CENÍK - Domov pro seniory.