Zvýšení úhrad za ubytování a stravu

20. 12. 2018
celoroční pobytová služba
Od 1. 1. 2018 dojde ke zvýšení úhrady za ubytování a stravu - celoroční pobytová služba. Podrobné informace najdete v kategorii CENÍK - Domov pro seniory.

Další důležitá oznámení