Odborné praxe a stáže

Umožňujeme absolvování odborné praxe

Studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol se sociálním zaměřením a účastníkům kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách pod dohledem pověřeného pracovníka:
 
 • seznámení s pracovištěm, poskytovanými službami, posláním a cíli, strukturou organizace apod.
 • vedení dokumentace, administrativními úkony, sociální šetření
 • komunikace s klienty, kteří trpí onemocněním demence
 • seznámení se standardy kvality sociálních služeb
 • volnočasové aktivity pro seniory

Dále umožňujeme absolvování odborné praxe

Studentům vyšších zdravotnických škol pod dohledem zkušených všeobecných sester s registrací podle zákona č. 96/2004 Sb. - v oboru geriatrie provádí studentky následující odborné zdravotnické výkony:
 
 • aplikace intramuskulární injekce, měření krevního tlaku, pulsu, dechu
 • převaz rány
 • aplikace inzulinu inzulinovým perem, odběr krve, vyšetření glikémie
 • příprava a podávání léků per os
 • polohování imobilních klientů, komunikace s klienty s hendikepem
 • provádění ošetřovatelské rehabilitace

Kontaktní osoba pro zájemce o odborné praxe a stáže.

Ředitelka
Bc. Zdenka Jordánová, DiS.
top