Služby

Naše principy

Respektování potřeb uživatelů a ochrany práv

Respektujeme základní lidská práva našich uživatelů, ochranu svobody, soukromí, osobních údajů. Zachováváme diskrétnost při získávání informací poskytnutých našimi uživateli.

Nedílnou součástí tohoto jsou principy:

Partnerství

Do realizace poskytování a hodnocení služby chceme zapojit nejen uživatele a poskytovatele, ale i další osoby vně služby.

Řádného průběhu služby

Domov má zpracovány metodické pokyny, vnitřní pravidla - směrnice, pracovní postupy, které zaručují řádný průběh poskytování sociální služby a dle kterých pracovníci postupují.

Odbornosti

Domov má vzdělaný a kvalifikovaný personál, který si pravidelně a dle aktuálních potřeb doplňuje poznatky v odborných kurzech a seminářích, za účelem zkvalitňování poskytované péče.
top