Odlehčovací služby


Naším posláním je snaha o vytvoření bezpečného a příjemného prostředí.

Jak probíhá proces postupu přijetí

Odlehčovací služby

Terénní odlehčovací služba

Poskytuje se v místě bydliště seniora.
 

Ambulantní odlehčovací služba

Nabízí možnost, že bude o seniora postaráno na přechodnou dobu.
 

Pobytová odlehčovací služba

Umožňuje dlouhodobější zajištění péče o seniory, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí.
top