Pomáhají nám

Poděkování

Provozování Domova seniorů Úvaly je z finančního hlediska velmi náročné, důležitou úlohu hrají ve zlepšování  kvality a podmínek poskytovaných služeb též jednotliví dárci. Děkujeme všem dárcům za jejich pomoc.

Jak nám můžete pomoci?

I vy můžete darovat. Dárcům vystavujeme darovací smlouvu, na základě které lze darovanou částku odepsat ze základu daně.

V případě ochoty věnovat finanční dar nás kontaktujte.

Ředitelka
Bc. Zdenka Jordánová, DiS.

Děkujeme všem, kteří Domovu seniorů Úvaly věnovali sponzorský dar:

Rok 2024

Kalorie pomáhají
 

Rok 2023

MUDr. Naděžda Špičanová
 
Dana Dittmannová  
Vítězslav Pokorný   
Dolce Gang  
Hospoda A. Basaře "U nás" 
Děkujeme paní Dvořákové a všem, kteří se podíleli na tomto daru (kompenzační pomůcky) pro naše klienty.
Obrazek1.jpg
 
Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s
IMG_3906-2.jpg

Rok 2022

MUDr. Naděžda Špičanová
Ing. Josef Kořínek
Eva Šimánková
MUDr. Lenka Kavanová
Jiří Říha
Dolce Gang

Rok 2021

Jsme rádi že se firma BRIMO rozhodla podpořit nás. Darovala nám zahradní stan, který bude sloužit našim klientům při různých zahradních oslavách a akcích

Rok 2015

Panu Luďku Cundrovi
Firmě CHRISTEYNS s.r.o.
Paní MUDr. Jaroslavě Fárové
 

Rok 2014

Firmě ICV - Šárka o.p.s.
Úvalské lékárně s.r.o.
Firmě TOROS CF v.o.s.
top