Pomáhají nám

 

Provozování Domova seniorů Úvaly je z finančního hlediska velmi náročné, důležitou úlohu hrají ve zlepšování  kvality a podmínek poskytovaných služeb též jednotliví dárci. Děkujeme všem dárcům za jejich pomoc.


Jak nám můžete pomoci? I vy můžete darovat. Dárcům vystavujeme darovací smlouvu, na základě které lze darovanou částku odepsat ze základu daně.

V případě ochoty věnovat finanční dar nás kontaktujte

Ředitelka
Bc. Zdenka Jordánová, DiS.
Děkujeme všem, kteří Domovu seniorů Úvaly věnovali sponzorský dar:


 

Rok 2022 

MUDr. Naděžda Špičanová
Ing. Josef Kořínek
Eva Šimánková
MUDr. Lenka Kavanová
Jiří Říha
Dolce Gang
 

Rok 2021
Jsme rádi že se firma BRIMO rozhodla podpořit nás. Darovala nám zahradní stan., který bude sloužit našim klientům při různých zahradních oslavách a akcích.
party-stan.png
 
Rok 2015
Panu Luďku Cundrovi
Firmě CHRISTEYNS s.r.o.
Paní MUDr. Jaroslavě Fárové
Rok 2014
Firmě ICV - Šárka o.p.s.
Úvalské lékárně s.r.o.
Firmě TOROS CF v.o.s.