Pomáhají nám

 

Provozování Domova seniorů Úvaly je z finančního hlediska velmi náročné, důležitou úlohu hrají ve zlepšování  kvality a podmínek poskytovaných služeb též jednotliví dárci. Děkujeme všem dárcům za jejich pomoc.


Jak nám můžete pomoci? I vy můžete darovat. Dárcům vystavujeme darovací smlouvu, na základě které lze darovanou částku odepsat ze základu daně.

V případě ochoty věnovat finanční dar nás kontaktujte

Ředitelka
Bc. Zdenka Jordánová, DiS.


 

Děkujeme všem, kteří Domovu seniorů Úvaly věnovali sponzorský dar:

 

Rok 2021
Jsme rádi že se firma BRIMO rozhodla podpořit nás. Darovala nám zahradní stan., který bude sloužit našim klientům při různých zahradních oslavách a akcích.
party-stan.png
 
Rok 2015
Panu Luďku Cundrovi
Firmě CHRISTEYNS s.r.o.
Paní MUDr. Jaroslavě Fárové
Rok 2014
Firmě ICV - Šárka o.p.s.
Úvalské lékárně s.r.o.
Firmě TOROS CF v.o.s.