Jak požádat o službu

Postup pro žadatele o službu

01

Osobní kontakt

Domov seniorů Úvaly preferuje osobní jednání se zájemcem o službu. Osobní jednání je důležité pro obě strany. Především tedy pro zájemce, jelikož si může prohlédnout prostředí domova a doptat se na informace, které jsou pro něj důležité. Nedovoluje-li zájemcův zdravotní stav, aby se k jednání osobně dostavil, lze, aby jej zastoupila rodina či osoba blízká. Na jednání je nutné se předem objednat u sociální pracovnice Mgr. Tatiany Holanové a Lady Asníkové, DiS.
02

Obdržení žádosti

V případě zájmu obdrží zájemce „Žádost o poskytování služeb v Domově seniorů Úvaly“, jejíž přílohou je Zpráva o zdravotním stavu žadatele, Lékařský posudek a Dotazník. Kompletní žádost obdržíte přímo od sociální pracovnice Mgr. Tatiany Holanové a Lady Asníkové DiS., na předem domluveném jednání.
03

Podání žádosti

Vyplněnou Žádost přinese zájemce (popřípadě rodina či osoba blízká) osobně do domova či zašle poštou na jeho adresu (pouze ve výjimečných případech).
04

Sociální šetření

Do 30 dnů od přijetí žádosti provede sociální pracovnice u zájemce, v místě jeho aktuálního bydliště, sociální šetření. Žádost podepisuje zájemce za přítomnosti sociální pracovnice, vzhledem ke svobodné volbě podání Žádosti.
05

Předložení žádosti komisi

Jsou-li splněny všechny podmínky podání Žádosti, je Žádost předložena komisi DS, která posoudí, zda je DS schopen poskytnout zájemci odpovídající péči a rozhodne o vyhovění či nevyhovění Žádosti. Zájemce je o tomto písemně vyrozuměn. V kladném případě se Žádost zařazuje do Seznamu žadatelů.
06

Nástup do domova

Nastanou-li podmínky k nástupu do zařízení, žadatel je osloven Pozvánkou k nástupu do Domova seniorů Úvaly, kde nalezne termín možného nástupu. Přílohou pozvánky je Doporučený seznam osobních věcí.

Upozornění

Žádost o službu nabízíme v elektronické nebo tištěné podobě až na základě osobního kontaktu. Nedovoluje-li zájemcův zdravotní stav, aby se k vyzvednutí žádosti osobně dostavil, lze, aby jej zastoupila rodina či osoba blízká.

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
12. 05. 2020 Doporučený seznam věcí .pdf 394 kB Stáhnout

Kontaktní osoby pro zájemce o službu

Sociální pracovnice
Lada Asníková, DiS
Sociální pracovnice
Mgr. Tatiana Holanová

Hodiny pro jednání se zájemcem o službu

Vzhledem k aktuální situaci v DS Úvaly se mění den pro jednání se zájemcem o službu a podáním vyplněných žádostí
 

Veškeré úkony spojené s podáním žádosti jsou možné jedině v pondělí 09:30 - 11:00
a 12:30 - 15:00
 hodin, a to pouze po předchozím objednání.

Děkujeme za pochopení.

Další informace pro žadatele

top