Sociální poradna


Sociální pracovnice Domova seniorů Úvaly poskytují uživatelům a zájemcům o službu základní sociální poradenství v oblasti výběru vhodného druhu sociální služby podle jejich potřeb a o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení.

 

  • poskytujeme uživatelům potřebné informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo o způsobech jejího předcházení
  • poskytujeme informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách sociální péče a o  dávkách pomoci v hmotné nouzi
  • poskytujeme informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
  • poskytujeme informace o možnostech podpory členů rodiny, v případech, kdy se podílejí na péči o osobu


 

V rámci sociálního poradenství můžeme dále nabídnout:

  • poradenství, které se týká oblasti problematiky s inkontinencí
  • ohledně výběru vhodných kompenzačních pomůcek
  • nabízíme též k zapůjčení některé kompenzační pomůcky

 

kontaktní osoba poradny

Sociální pracovnice
Mgr. Tatiana Holanová