Fakultativní služby

Více informací

Tyto služby jsou poskytovány nad rámec zákona, za úhradu dle ceníku fakultativních služeb. Případné zvýšení úhrad za nadstandardní služby je Domov seniorů Úvaly oprávněn učinit nejvýše 1x ročně, přičemž nejméně 8 dní předem je povinen toto zvýšení písemně oznámit. Nabídka nadstandardních služeb může být rozšířena.
top