Sociálně zdravotní péče

Rozsah služeb

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh; pomoc při podávání jídla a pití; pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru (pomoc a podpora je poskytována odborným personálem sociálně-zdravotnického úseku).
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při úkonech osobní hygieny; pomoc při základní péči o vlasy, vousy a nehty; pomoc při použití WC (pomoc je poskytována odborným personálem sociálně-zdravotnického úseku).
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů; pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (podpora a pomoc je poskytována odborným personálem sociálně-zdravotnického úseku).
  • Sociálně terapeutické činnosti - socioterapeutické činnosti (př. práce s keramickou hlínou, malování), jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
  • Aktivizační činnosti - volnočasové a zájmové aktivity (př. trénink paměti, filmový klub, čtení na pokračování); pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím; nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností).
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů).

Tyto služby jsou poskytovány uživateli ze zákona a uživatel si je hradí z příspěvku na péči.
top