Stravování

Nutriční terapeut

V Domově seniorů Úvaly zajišťuje nutriční terapeut nutriční péči ve spolupráci s obvodním lékařem a s lékařkou z nutriční ambulance.
 

  • Provádí nutriční screening u každého nově příchozího uživatele. Nutriční screening pomáhá určit skutečný stav výživy nového uživatele.
  • Při sestavování jídelníčku se zaměřuje zejména na jeho vyváženost a pestrost.
  • V případě potřeby sestavuje individuální jídelní lístek dle zdravotního stavu uživatele.
  • Zlepšuje kvalitu receptur, zpracovává a doplňuje nové receptury.
  • Namátkově zjišťuje názor uživatele na stravu.
  • Jídelní lístek sestavuje s vedoucí kuchařkou a skladnicí domova.
  • Připravuje přednášky pro uživatele, ve kterých vysvětluje, informuje a předává nové informace a zajímavosti z oblasti výživy.
  • Poskytuje odborné informace v souladu se svou odbornou způsobilostí. Vede potřebnou dokumentaci, provádí edukaci uživatele, případně i jeho rodiny.
 

Nutriční terapeut může sestavovat bez odborného dohledu, na základě indikace lékaře, individuální jídelní plány, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet.

top